OFERTA

oferuje pełny zakres usług projektowych wraz z doradztwem na każdym etapie inwestycji 

 

• współpraca z klientami indywidualnymi, instytucjami publicznymi, deweloperami

• inwentaryzacje

• analizy chłonności terenu wraz z opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznych możliwych do realizacji na danym terenie (przed zakupem działki/złożeniem wniosku o wz lub w oparciu o MPZP/WZ)

• przygotowanie załączników i wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

• opracowanie projektów budowlanych (indywidualne i adaptacje) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę

• opracowanie projektów technicznych i wykonawczych

• budynki mieszkalne jednorodzinne (wolnostojące/szeregówki/bliźniaki), budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki usługowe, budynki przemysłowe i gospodarcze, budynki administracyjno-biurowe, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania

• wizualizacje 3D

• przygotowanie kart mieszkań

• przygotowanie dokumentacji do odbiorów budynków i inne

• audyty energetyczne

zapraszam DO WSPÓŁPRACY

Chętnie nawiążę współpracę z klientami indywidualnymi, instytucjami publicznymi, deweloperami