O F E R T A 

Nawiąże współpracę z:
deweloperami/ biurami projektowymi/ inwestorami prywatnymi
w zakresie przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji wraz z doradztwem na każdym jej etapie

• inwentaryzacje
• analizy chłonności terenu wraz z opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznych możliwych do realizacji na danym terenie (przed zakupem działki/złożeniem wniosku o wz lub w oparciu o MPZP/WZ

• konsultacje
• przygotowanie załączników i wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
• opracowanie projektów budowlanych (indywidualne i adaptacje) w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
• opracowanie projektów technicznych i wykonawczych
• budynki mieszkalne jednorodzinne (wolnostojące/szeregówki/bliźniaki), budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki usługowe, budynki przemysłowe i gospodarcze, budynki administracyjno-biurowe, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania
• wizualizacje i animacje 3D
• przygotowanie kart mieszkań
• przygotowanie dokumentacji do odbiorów budynków i inne

• fotografia nieruchomości 
• audyty energetyczne